Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zgłoś pomysł

Przyjazne fundusze europejskie – zgłoś swój pomysł

Masz pomysł, jak usprawnić działanie funduszy europejskich w Twojej okolicy, mieście i w naszym kraju? Podziel się z nami!

Wiesz co można zrobić, żeby inwestowanie środków europejskich było prostsze, a realizacja projektów efektywniejsza? Zgłoś nam swoje pomysły!

Chcesz przekazać sugestie, jak tworzyć nowe rozwiązania bardziej przyjazne dla wnioskodawców i beneficjentów? Nie czekaj na lepszą okazję!

Opisz zagadnienie i przedstaw swoją propozycję jego rozwiązania. Ułatwi nam to zajęcie się Twoim zgłoszeniem.

Czekamy na Twoje propozycje!

Głos Beneficjenta - formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem danych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) IOD@mfipr.gov.pl

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

3+9=